© 2020 NWR Holding OÜ

+372 5691 9100

ÜLDJUHEND

2019

Lost in Woods 3in1 orienteerumissari annab võimaluse oma kaardilugemisoskus proovile panna nii jooksjatel, jalgratturitel kui mootorratturitel. Selleks tuleb maastikul läbida kontrollpunktid planeerides teekonda nii, et oleks võimalik koguda maksimaalne arv kontrollpunkte, kuid jäädes samal ajal korraldaja poolt sätestatud kontrollaja sisse. Võistlus kulgeb nii avalikel teedel kui ka kindlasti veel avastamata metsaradadel, andes võimaluse seigelda kohtades, kuhu tavaliselt ei satu.

LOST IN WOODS 3IN1 ETAPID 2019

 

01.05.2019   Männiku Sandwich  |  Võistluskeskus: KTM Eesti  |  Rajameister: Kaido Nurja  |  Asukoht: Jälgimäe, Harjumaa
07.08.2019   Jõelähtme Night Race  |  Rajameistrid: Marken Murumaa, Raiko Ausmees  |  Asukoht: Liipa talu, Jõelähtme, Harjumaa
21.09.2019   Paunküla Panic  |  Rajameister: Marken Murumaa  |  Asukoht: Paunküla Heaolukeskus, Harjumaa

28.09.2019   Kõrvemaa Curves  |  Rajameister: Marken Murumaa  |  Asukoht: RMK Venemäe telkimisala, Pillapalu küla, Harjumaa​

Lost in Woods 3in1 orienteerumisseiklus jagab põnevat infot ka facebookis!

KLASSID

 

Võistlus on individuaalne ja toimub kolmes võistlusklassis:

 • MOTO – mootorrattad, kontrollaeg 4h

 • VELO – jalgrattad, kontrollaeg 3h

 • JOOKS – jooksjad, kontrollaeg 3h


RAJAD

 

 • Tegemist on rogaintüüpi (aeg-) orienteerumisega (lisainfo siin), kus võistleja eesmärk on planeerida endale teekond nii, et oleks võimalik koguda maksimaalne arv kontrollpunkte (KP), kuid jäädes samal ajal korraldaja poolt sätestatud kontrollaja sisse (KP-de läbimise järjekorra võib võistleja ise omale teekonna loomisel määrata).

 • Võistlusklassid võistlevad ühel ja samal rajal. 

 • Võistlus toimub nii avalikel teedel kui ka metsaradadel, kuid mistahes olukorras peab käitumine olema vastavuses Eesti Vabariigi liiklusseadusega. 

 • Osaleda saab ükskõik millise tänavalegaalse mootorrattaga, kuid peab arvestama, et rada kulgeb erinevatel maastikutel, mistõttu peab lähtuvalt mootorratta iseloomust valima KP-de läbimiseks sobiva raja.

 • NB! Kaardile märgitud keelualad (eramaad, õuealad) on jälgimiseks ning nendest üleastumisel võistleja eemaldatakse võistluselt ja tulemus tühistatakse.

 • Rada on maastikul tähistatud orienteerumise kontrollpunktidega (KP).

 • Igal kontrollpunktil ehk KP-l on kindel väärtus, mis kajastub kaardil KP esimeses numbris. Näiteks kui kaardil on KP75, siis selle punkti väärtus on 7 punkti. Kui on punkt 501, siis selle väärtus on 5 punkti.

 
REEGLID
 
 • RAJA LÄBIMINE:

 • Võistleja eesmärk on planeerida endale teekond nii, et oleks võimalik koguda maksimaalne arv kontrollpunkte (KP), kuid jäädes samal ajal korraldaja poolt sätestatud kontrollaja sisse (KP-de läbimise järjekorra võib võistleja ise omale teekonna loomisel määrata).

 • KP, lisaülesannete, stardi ja finiši läbimise fikseerimiseks kasutatakse SIAC-pulka, mille võistleja peab kinnitama omale randme külge.

 • VÕISTLEJA ON KOHUSTATUD:

​​

 • Järgima liiklusseadust – sh. jalgrattaga osaledes peab võistleja kandma kiivrit.

 • Jõudma koos stardis valitud liikumisvahendiga (ratta/mootorrattaga) alguspunktist lõpp-punkti. Lubatud on omal vastutusel jätta ratas/mootorratas mõneks ajaks „maha“, läbida kontrollpunkt(id), siis naasta liikumisvahendi juurde ja jätkata.

 • Kasutama ainult korraldaja poolt antud kaarti ja abivahendina kompassi.

 • Hoidma loodust (mitte jätma enda prahti maha ning võimalusel võtma kaasa ka metsa alla jäetud sodi).

 • VÕISTLEJAL ON KEELATUD:

 

 • Läbida kaardile märgitud keelualasid. Keeluala viirutusega tähistatud ala ei tohi läbida omaniku loal ega ka siis kui keeluala läbib tee! NB! Juhul kui kaardil jookseb õuealast või hoovist läbi tee, siis tohib seda kasutada

 • Kasutada kõrvalist abi.

 • Eemaldada võistluse käigus SIAC-pulka.

 

 • VÕISTLEJA VASTUTUS:

 • Seiklusspordiga kaasnevad ohud, millega osalejad peavad arvestama (oksad, juurikad, pehme pinnas). Võistleja on kohustatud tutvuma seiklusspordi ohtudega ja kinnitama seda registreerimisel. Osavõtt Lost in Woods 3in1 seiklustest toimub osaleja omal riisikol. Korraldaja ei vastuta osavõitjale tekkinud tervisekahjustuse ja/või varustuse purunemise eest.

 • Võistluskeskuses ja märgitud kohtades rajal on võimalik saada esmaabi!

 • Õnnetusjuhtumi korral koheselt teavitada korraldajat (tel: 5691 9100) ja/või päästeametit (112).

 • Võistleja vastutab oma varustuse korrasoleku ja ohutuse eest.

 • Kaotatud ja leitud asjade kättesaamiseks palume saata e-mail aadressile lost@adventures.ee

 
 • KOHTUNIKEL ON ÕIGUS:

 • Kontrollajaks mitte finišeerimine – iga hilinetud minuti eest, miinus 2 punkti.

 • Kohtuniku poolt fikseeritud jäme liikluseeskirjade rikkumine – diskvalifitseerimine.

 • Kohtunike korralduste mittetäitmine – diskvalifitseerimine. 

 • Rajatähiste tahtlik rikkumine või teisaldamine – diskvalifitseerimine.

 • Looduskaitsealal väljaspool selleks lubatud kohta mootorsõidukiga liiklemine – diskvalifitseerimine.

 • Reeglite rikkumise eest on korraldajal õigus nõuda rahalist trahvi. Selle suurus sõltub kui suurt kahju on tekitatud, maksimaalne summa 500€ (viissada eurot).

 • SIAC-pulga kaotuse korral nõuda hüvitist 70 EUR.

 • Kasutada kõiki korraldaja poolt üritusel tehtud fotosid ja videosid turunduslikel eesmärkidel.

 
VARUSTUS
 • KOHUSTUSLIK VARUSTUS:

 • VELO – kiiver

 • MOTO – kiiver ja tänavalegaalne mootorratas

 
 • SOOVITATAV VARUSTUS:

 

 • Kompass, marker, pliiats

 • Tagavararehv ja ratta parandamise komplekt

 • Ilmastikukindel võistlusriietus ja turvavarustus

 • Spordijook ja energiarikas toit (geelid, müslibatoonid jms)

 • Veekindlalt pakitud mobiiltelefon korraldaja numbriga

 
 • KORRALDAJATE POOLT LAENATAV VARUSTUS:

 

 • 1 ilmastikukindel kaart

 • 1 SIAC-pulk ja selle kinnituseks käepael


VÕISTLUSE AJAKAVA*
*kui osavõistluse juhend ei sätesta teisisti
01.05.2019 Männiku Sandwich

 • 10:00 – avatakse võistluskeskus ja algab stardimaterjalide jagamine.

  • Iga võistleja kinnitab mitte-eemaldatava randmepaelaga ajavõtu SIAC-pulga tihedalt randme külge. NB! Käepael on soovitatav purunemise vältimiseks üle teipida.

 • 15 minutit enne starti – avatakse stardiala

  • NB! Iga võistleja on kohustatud nullima SIAC-pulga stardiala lähistel.

 • 5 minut enne starti – võib võtta kaardi

 • 12:00 MOTO start

 • 12:15 VELO/JOOKS start

 • 15:15 VELO/JOOKS finiš

 • 16:00 MOTO finiš

07.08.2019 Jõelähtme Night Race

16:00 – avatakse võistluskeskus ja algab stardimaterjalide jagamine.

  • Iga võistleja kinnitab mitte-eemaldatava randmepaelaga ajavõtu SIAC-pulga tihedalt randme külge. NB! Käepael on soovitatav purunemise vältimiseks üle teipida.

 • 15 minutit enne starti – avatakse stardiala

  • NB! Iga võistleja on kohustatud nullima SIAC-pulga stardiala lähistel.

 • 5 minut enne starti – võib võtta kaardi

 • 18:00 MOTO/VELO/JOOKS start

 • 20:30 MOTO/VELO/JOOKS finiš

21.09.2019 Paunküla Panic

 • 10:00 – avatakse võistluskeskus ja algab stardimaterjalide jagamine.

  • Iga võistleja kinnitab mitte-eemaldatava randmepaelaga ajavõtu SIAC-pulga tihedalt randme külge. NB! Käepael on soovitatav purunemise vältimiseks üle teipida.

 • 15 minutit enne starti – avatakse stardiala

  • NB! Iga võistleja on kohustatud nullima SIAC-pulga stardiala lähistel.

 • 5 minut enne starti – võib võtta kaardi

 • 12:00 MOTO start

 • 12:15 VELO/JOOKS start

 • 15:15 VELO/JOOKS finiš

 • 16:00 MOTO finiš

28.09.2019 Kõrvemaa Curves

 • 10:00 – avatakse võistluskeskus ja algab stardimaterjalide jagamine.

  • Iga võistleja kinnitab mitte-eemaldatava randmepaelaga ajavõtu SIAC-pulga tihedalt randme külge. NB! Käepael on soovitatav purunemise vältimiseks üle teipida.

 • 15 minutit enne starti – avatakse stardiala

  • NB! Iga võistleja on kohustatud nullima SIAC-pulga stardiala lähistel.

 • 5 minut enne starti – võib võtta kaardi

 • 12:00 MOTO start

 • 12:15 VELO/JOOKS start

 • 15:15 VELO/JOOKS finiš

 • 16:00 MOTO finiš


MÄRKESÜSTEEM / AJAVÕTT

 • Võistlusel kasutatakse ainult puutevaba SportIdent (SIAC) märkesüsteemi. Võistleja kinnitab ise SIAC-pulga randmepaelaga tihedalt randme külge (NB! Soovitatav üle teipida).

 • Võistleja on kohustatud stardiala lähistel SIAC-pulga ära nullima.

 • Võistleja on kohustatud liikuma igas läbitavas KP-s kontrolljaamale piisavalt lähedale, et tagada punkti fikseerimine (minimaalne tööraadius 0.3 meetrit). NB! Märke fikseerimise eest vastutab võistleja.

  • Märke fikseerimist tähistab SIAC pulga otsa punane vilkumine. Roheline tuluke ei tähenda KP märkimist.

 • Finišis eraldi märget tegema ei pea - kaare alt läbides peatub aeg automaatselt. 

 • Peale finišit on võistleja kohustatud SIAC-pulgal oleva info salvestama finišiarvutisse.


TULEMUSTE ARVUTAMINE

 • Võitja on kõige rohkem punkte kogunud võistleja. Kui võistlejatel on võrdne arv punkte, siis järgmiseks võrreldakse võistlejate kontrollaegu. (finišiaja ja ajatrahvi summa).

 • Lõplikud tulemused avaldatakse www.adventures.ee/tulemused lehel 3 päeva jooksul peale võistlust.

 • Võistlussarja paremusjärjestus määratakse võistleja nime alusel, kolme parima võistluse punktide summas. Arvesse ei võeta halvimat tulemust, eelusel et võistleja osales kõikidel etappidel. Punktisüsteem:

  • 1. koht - 150

  • 2. koht - 130

  • 3. koht - 120

  • 4. koht - 110

  • 5. koht - 105

  • 6. koht - 100

  • 7. koht - 97

  • 8. koht - 94

  • 9. koht - 92

  • 10. koht - 90

  • 11. koht - 89

  • jne

 • Võrdsete punktide korral jääb peale võistleja, kes on saavutanud rohkem kõrgemaid kohti. Kui ka need on võrdsed, siis osavõistluste tulemuste tähtsuse järjekord on: IV, I, III ja II.


AUTASUSTAMINE

 • MOTO / VELO klassis autasutatakse kõikidel osavõistlustel kolme parimat võistlejat ja parimat MOTO ning VELO naist. JOOKS klassis autasutatakse kõikidel osavõistlustel nii kolme parimat naist kui meest.

 • Autasustamine toimub ca 1h peale MOTO kontrollaja täitumist ja eeldusel, et on võimalik korrektsed tulemused kinnitada. Vastav teavitus toimub korraldaja poolt võistluskeskuses.

 • Igal etapil läheb võistlejate vahel loosimisele ka loosiauhind/auhinnad.

 • Kogu sarja kokkuvõttes autasustatakse MOTO ja VELO kolme parimat ja lisaks MOTO ja VELO parimat naist. JOOKS klassis autasutatakse kogu sarja kokkuvõttes nii kolme parimat naist kui meest.


REGISTREERIMINE

 • Registreerimisega kinnitab võistleja, et on tutvunud võimalike riskidega ning vastutab ise enda tervisliku seisundi eest nii võistluse kui ka õnnetusjuhtumite korral.

 • Eelregistreerimine toimub sarja koduleheküljel. 

  • MOTO klassis on osalejate arv piiratud 50 osalejaga etapi kohta.

 • Võistleja loetakse registreerunuks, kui on laekunud osavõtumaks Adventurest OÜ arveldusarvele EE537700771002662830.

​​​

 • Osavõtutasud:

  • MOTO

   • Eelregistreerimine – 40 eurot

   • Nädal enne võistlust ja kohapeal – 60 eurot

  • VELO

   • Eelregistreerimine – 25 eurot

   • Nädal enne võistlust ja kohapeal – 45 eurot.

  • JOOKS

   • Eelregistreerimine – 25 eurot

   • Nädal enne võistlust ja kohapeal – 45 eurot.

AVATUD RADA

​​

 • Avatud rada on mõeldud inimestele, kes soovivad vaadata, mis seiklusspordivõistlusel toimub või elada mõnele võistlejale raja läbimisele kaasa.

 • Avatud raja kaarte saab infolauast peale võistlejate starti; kaart maksab 3€.


KORRALDAJA


ADVENTUREST OÜ

Reg. kood:  14099404
Aadress:  Laanetaguse rantšo, Karla, Kose vald, Harjumaa, 75106
Kontonumber:  EE537700771002662830
Peakorraldaja:  Marken Murumaa, 5691 9100, lost@adventures.ee


LISAINFO

 • Viimasel nädalal enne igat osavõistlust avaldatakse lehel www.adventures.ee/lost osavõistluse juhend, mis sisaldab täpsemat infot konkreetse võistluse kohta. 

 • Osavõistluse juhend on ülim üldjuhendist.