JÕELÄHTME NIGHT RACE

GUIDE FOR THE ROUND

JÕELÄHTME NIGHT RACE, Lost in Woods 3in1 2019 orienteerumisseikluse teine etapp

 

Võistlus toimub kolmapäeval 7. augustil 2019 Jälgimäel, Harjumaal.

Võistluskeskus asub Mõisavahe tee 3, Jälgimäe, Harjumaa. KTM Eesti poe juures.

Võistluse korraldaja: Orienteerumisklubi Kose MTÜ

Peakohtunik: Marken Murumaa, +372 5691 9100

Võistluse peasekretär: Raiko Ausmees, +372 5344 7515

Rajameister: Marken Murumaa, +372 5691 9100, Raiko Ausmees

 

AJAKAVA

MOTO kontrollaeg 2,5h !!!

VELO kontrollaeg 2,5h !!!

JOOKS kontrollaeg 2,5h !!!

Registreerimine 16:00

Võistlejate koosolek 17:30

MOTO start 18:00

VELO start 18:00

JOOKS start 18:00

Autasustamine 21:30

 

RAJAMEISTRI MÕTTED JA PALVED

 

Võistlus toimub vastavalt Eesti Vabariigi liiklusseadusele avalikel teedel. Sõita saab ükskõik millise mootorrattaga/jalgrattaga, kuid raja läbimisel peab hoolikalt trassi valima. Võistlustrass läbib huvitavaid ja põnevaid paiku Männikul. Trass on märgitud maastikule nii, et ei läbita eramaid ja keelualasid. Rajameister paneb südamele ja palub hoolega jälgida eramaid ja põlde, kus on vili või mõni muu kultuur kasvama pandud.

 

Pärast võistlust saab lõõgastuda saunas ja tünnisaunas ning on tsiklite pesemise võimalus.

Veel palume mõstlikku suhtumist kogu võistluse jooksul, et selliseid meeleolukaid võistlusi oleks võimalik ka edaspidi korraldada ning et kõik sellest rõõmu tunneksid!

START, FINIŠ ja RAJAL

MOTO peab olema stardialal hiljemalt kell 17:50, VELO ning JOOKS samuti 17:50.
Iga võistleja nullib SI-pulga stardiväravas ja korraldaja kontrollib seda.

Põhivarustus rajal on rajakaart ja SI-pulk. Kasutusel on puutevabad SI-pulgad. Korraldaja garanteerib, et jaamade tööraadius on 0.3m! SI-pulk peab olema kinnitatud ümber randme terve võistluse vältel. Seda ei tohi eemaldada ega kaotada. Antud juhul on võistleja diskvalifitseeritud kohtunike poolt.

KÕIK ABIVAHENDID ON LUBATUD (naviseadmed, kaardid, kompassid jms).

 

Punktiarvestus:

Rajal on 40 kontrollpunkti ehk KP. Iga KP-l on väärtus, mis kajastub kaardil KP esimeses numbris. Näiteks kui kaardil on KP95, siis selle punkti väärtus on 9 punkti. Kasutusel on seitsme erineva väärtusega punktid: 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 punkti.

NB! On ülioluline, et iga võistleja kontrollib KP läbimise hetkel, et SIAC pulga ots vilgub punaselt! Märkimise ajal SIAC kaart ka piiksub, aga seda ei pruugi kuulda või võib segi ajada kõrval oleva võistleja kaardiga. SIAC kaardi ots vilgub roheliselt kogu aeg kui kaart töötab – seega roheline tuluke ei näita midagi KP märkimise kohta.

Kui võistleja liigub läbi stardi-finišikaare alt, siis peatub tema aeg. Finišijoonel peatuma või märget tegema ei pea. Peale finišit peab iga võistleja salvestama SIAC-pulgal oleva info finišiarvutisse.

Kontrollpunktide ehk KP-de tähistus:

KP on kaardil märgitud punase ringiga.

KP on maastikul tähistatud oranži-valge kolmnurgaga ja SIAC jaamad on kinnitatud alusega või objektide (näiteks puu, silt, tahvel, sild jms) külge. Igal jaamal on peal KP number.

 

Võistlusmasinad, võistlejad, võistlusklassid, varustus:

Moto klassis on võistelda lubatud kõikide mootorratastega. Punktidele on võimalik ligipääseda enduuro ja mammut tüüpi mootorratastega. Ole mees ja oska sõita, kõik on võimalik. Võistlus ei ole mõeldud ATV-dele, teistele maastikusõidukitele ega autodele!

Velo klassis puuduvad võistlusrattale piirangud.

Lubatud on igasugused lisamõõteriistad (gps, kellad jms).

Arvestust peetakse kolmes klassis: MOTO, VELO ja JOOKS.

Moto ja Velo klassi võistlejad peavad kandma liikluseeskirjadele vastavat kiivrit.

 

Vajalikud dokumendid:

Registreerimisankeet (täidetakse aadressil https://www.adventures.ee/osale, kohapeal registreerujad täidavad ankeedi).

 

Juhiloa ning selle kehtivuse ning mootorratta kehtiva tehnoülevaatuse, liikluskindlustuse ning kasutusõigust tõendava dokumendi eest vastutab iga võistleja ise.

 

Üldised kohustused:

Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liikluseeskirja nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusratta juht.

Võistluse käigus on võistlusratta hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.

Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma looduskaitsealale kehtestatud nõudeid. Mootorsõidukiga on lubatud sõita AINULT teedel ja mitte mingil juhul maastikul, selle reegli vastu eksinud kõrvaldatakse võistlusest.

 

Karistused:

Kontrollajaks mitte finišeerimine – iga hilinetud minuti eest, miinus 2 punkti.

Kohtuniku poolt fikseeritud jäme LE rikkumine – diskvalifitseerimine.

Kohtunike korralduste mittetäitmine – diskvalifitseerimine.

Rajatähiste tahtlik rikkumine või teisaldamine – diskvalifitseerimine.

Looduskaitsealal väljaspool selleks lubatud kohta mootorsõidukiga liiklemine – diskvalifitseerimine.

Reeglite rikkumise eest on korraldajal õigus nõuda rahalist trahvi. Selle suurus sõltub kui suurt kahju on tekitatud, maksimaalne summa 500€ (viissada eurot).

 

Protestid:

Protestid võib esitada peakohtunikule, kes otsustab koos võistluse peasekretäridega, kas protest võetakse uurimisele või mitte.

 

Autasustamine:

Moto ja Velo võistlusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse. Lisaks parim Moto naine ja parim Velo naine. Jooksu klassis autasustatakse nii kolme parimat meest kui naist.

Korraldaja ja võistluse sponsorid võivad välja panna eriauhindu.

Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakohtunik kohapeal.

 

Korraldaja soovib mõnusat päeva ja metsas näeme!

+372 5691 9100

Enjoy the Braaap!